(English below)Yogyakarta is een stad die in het midden van het eiland Java ligt gelegen aan de voet van de Gunung Merapi. De stad staat bekend voor haar batik industrie en lederbewerking. In de nabijgelegen stad Kota Gede vind je het beroemde zilver. Yogyakarta wordt ook wel de culturele hoofdstad van Java genoemd. Verder is dit ook een universiteitsstad en zijn de uitgaansgelegenheden hier veel beter dan in de rest van Java. Je vind hier bovendien de bijna twee meest bekende tempels van Azië.

Yogyakarta is a city located in the middle of the island of Java at the foot of the Gunung Merapi. The city is known for its batik industry and leather processing. In the nearby city of Kota Gede you will find the famous silver. Yogyakarta is also called the cultural capital of Java. Furthermore, this is also a university city and the nightlife here is much better than in the rest of Java. You will also find the almost two most famous temples in Asia here.

bezienswaardigheden in Yogyakarta

1. Borobudur

Ongeveer 1 uur rijden van het centrum vind je het grootste boeddhistische heiligdom ter wereld. De Borobudur staat met recht en reden op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Vanaf de hoofdingang is het ongeveer 10 min wandelen  tot aan de tempel. De tempel zelf telt negen etages, je kan tot helemaal bovenaan gaan om te genieten van het prachtige uitzicht en als het weer meezit kan je van hieruit ook de Merapi vulkaan zien. Het is best een flinke wandeling tot helemaal bovenaan de tempel dus het is wel aan te raden om water mee te brengen. Er is ook bijna geen schaduw aan de tempel dus het kan best wel warm worden. Het is dan ook aan te raden deze in de ochtend te bezoeken ofwel s’avonds. In de ochtend kan je ook de zonsopgang zien de wat echt wel de moeite is. Als je alles wil gezien hebben moet je toch wel wat tijd rekenen voor deze uitstap want op een uurtje heb je het echt niet gezien. Deze tempel mag je absoluut niet missen als je Java bezoekt!

 

 

things to do in Yogyakarta

1. Borobudur

About 1 hour from the center you will find the largest Buddhist temple in the world. The Borobudur is rightly on the Unesco World Heritage List. From the main entrance it is about 10 minutes walk to the temple. The temple itself has nine floors, you can go all the way to enjoy the beautiful view and if the weather is good you can also see the Merapi volcano from here. It is quite a walk to the top of the temple so it is advisable to bring water. There is also almost no shadow at the temple so it can get pretty hot. It is therefore advisable to visit the temple in the morning or in the evening. In the morning you can also see the sunrise what is definitely worth it. If you want to see everything you have to count some time for this trip because in an hour you have not really seen it. Do not miss this temple when you visit Java!

 

2.Prambanan

De Prambanan is het grootste Hindoe-Javaanse tempelcomplex  in Indonesië. Ook deze tempel staat op de werelderfgoedlijst van Unessco en wordt meestal in combinatie bezocht met de Borobudur. Deze tempels zijn gebouwd om de goden te eren. De drie grootste tempels zijn gewijd naar de drie belangrijkste goden Shiva, Vishnu en Brahma. De tempel van Shiva staat in het midden, die van Vishnu gericht naar het Noorden en Brahma gericht naar het zuiden. Elke grote tempel wordt vergezeld door een kleinere tempel gericht naar het Westen. Het complex bestaat uit ongeveer 240 tempels klein en groot.Je bent dus wel even zoet als je ze allemaal wil zien. Door een aardbeving in 2006 zijn de tempels enorm beschadigd geraakt en hierdoor zijn ook meerdere tempels afgesloten voor publiek. Ze zijn bezig met het herstellen van de tempels en bepaalde delen terug te verstevigen maar ik vermoed dat dit nog wel even kan duren voor het hersteld is. Rond de prambanan tempel wordt erbij elke volle maan een dans opgevoerd, het verhaal gaat over de ontvoerde Sita. Het verhaal wordt niet gesproken maar gedanst in mooie kostuums. In het droogseizoen wordt de voorstelling gegeven voor de tempel, in het regenseizoen wordt dit in een zaal in Yogyakarta gedaan. Ook deze tempel kan je bezoeken bij zonsopgang of zonsondergang wat wel de moeite is om mooie foto’s te maken!

 

2.Prambanan

Prambanan is the largest Hindu-Javanese temple complex in Indonesia. This temple is also on the World Heritage list of Unessco and is usually visited in combination with the Borobudur. These temples have been built to honor the gods. The three largest temples are dedicated to the three major gods Shiva, Vishnu and Brahma. The temple of Shiva is in the middle, that of Vishnu directed to the North and Brahma directed to the south. Every large temple is accompanied by a smaller temple facing the West. The complex consists of 240 temples small and large.In an earthquake in 2006, the temples have been badly damaged and as a result several temples have been closed to the public. They are busy repairing the temples and renovate certain parts, but I suspect that this may take some time to recover. Around the prambanan temple a dance is performed every full moon, the story is about the kidnapped Sita. The story is not spoken but danced in beautiful costumes. In the dry season the show is given before the temple, in the rainy season this is done in a hall in Yogyakarta. This temple can also be visited at sunrise or sunset, then you can take beautiful pictures!

 

3.Gunung Merapi

De Gunung Merapi is één van de meest actieve vulkanen in Zuidoost-Azië. De naam Merapi betekend berg van vuur. De vulkaan ligt in een dichtbevolkt gebied, ongeveer 28 km van de stad Yogyakarta. Er wonen duizenden mensen op de flanken van de vulkaan. Het meest bekende dorpje is Kaliurang. Vanaf hier kan je een trekking doen naar de vulkaan. De laatste uitbarsting was in 2010 en was verantwoordelijk voor 350 doden. Van maart tot oktober kan je de Merapi beklimmen dit zijn de maanden dat de vulkaan rustig is. Wij deden een tour rond de vulkaan met een jeep wat best wel heftig was want de weg is er niet zo goed, maar gelukkig hadden we een goede chauffeur. We bezochten de  ‘Batu Alien’ ofwel de Alienrots, zo wordt hij genoemd bij de lokale bevolking omdat hij volgens hen veel weg heeft van een buitenaards wezen. Wat vindt je zelf ? Wat er niet te betwisten valt is dat het een prachtig uitzicht is!

 

3. Gunung Merapi

Gunung Merapi is one of the most active volcanoes in Southeast Asia. The name Merapi means mountain of fire. The volcano is located in a populated area, about 28 km from the city of Yogyakarta. Thousands of people live on the flanks of the volcano. The most famous village is Kaliurang. From here you can make a trek to the volcano. The last eruption was in 2010 and was responsible for 350 deaths. From March to October you can climb the Merapi, these are the months that the volcano is calm. We did a tour around the volcano with a jeep which was pretty intense because the road is not so good, but fortunately we had a good driver. We visited the ‘Batu Alien’ or the Alien rock, that is how he is called by the locals because he looks like an alien. What do you think? What can not be disputed is that it is a beautiful view!

Dit waren de hoogtepunten van ons verblijf in Yogyakarta. Natuurlijk valt er nog veel meer te beleven, alles hangt af van hoeveel tijd je yogyakarta wil besteden. Je kan bijvoorbeeld ook een bezoekje brengen aan de Jalan Malioboro of de Kotagede zilverfabriek bezoeken en vooral genieten van het lekkere Indonesisch eten!

 

These were the highlights of our stay in Yogyakarta. Of course there is a lot more to experience, everything depends on how much time you want to spend yogyakarta. You can also visit the Jalan Malioboro or visit the Kotagede silver factory and especially enjoy the delicious Indonesian food!

 

 

Lots of love,

Vanessa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *