(English below) Bali een Indonesisch eiland dat tussen Java en Lombok ligt. Het is één van de kleinere eilanden in Indonesië tegenover Java en Sumatra. Indonesië is tevens het grootste Islamitische land ter wereld, op Bali is de bevolking daarentegen overwegend Hindoe. Je vindt op het eiland dan ook mooie tempels maar ook de vele rijstvelden en vulkanen zijn indrukwekkend. Wanneer je reist naar Bali kom je aan in Denpasar de hoofdstad van Bali.

 

Bali an Indonesian island that lies between Java and Lombok. It is one of the smaller islands in Indonesia facing Java and Sumatra. Indonesia is also the largest Islamic country in the world, while in Bali the population is predominantly Hindu. You will find beautiful temples on the island, but also the many rice fields and volcanoes are impressive. When you travel to Bali you arrive in Denpasar the capital of Bali.

De hoogtepunten van onze reis naar Bali!

Kuta

Kuta een paradijs voor surfers en shopaholics. Kuta is de grootste badplaats van Bali waar verschillende meningen over zijn. Als je wil zonnen, feesten of surfen moet je in Kuta zijn! Je vindt er een mooi breed zandstrand, hoge golven en het ene restaurantje en cafeetje na het andere. Als je met kinderen in kuta verblijft is Waterbom water park wel leuk om te doen (maar ook leuk voor volwassenen). Dit is een park vol glijbanen en zwembaden en een speciaal reddingsteam dat alles in de gaten houd. Het park heeft een restaurant, een Café en Handdoeken kan je ter plaatse huren.

Wil je liever wat shoppen dan kan dat in de Discovery Mall of in één van de vele kleine winkeltjes met super veel keuze en lage prijzen. Wil je s’avonds nog uitgaan ook dan heb je keuze genoeg in Kuta!

 

The highlights of our trip to Bali!

Kuta

Kuta a paradise for surfers and shopaholics. Kuta is the largest touristic place in Bali. If you want to sunbathe, party or surf, you have to be in Kuta! You will find a beautiful wide sandy beach, high waves and one restaurant and cafe after another. If you stay with children in Kuta, Waterbom water park is fun to do (but also fun for adults). This is a park full of slides and swimming pools and a special rescue team that keeps an eye on everything. The park has a restaurant, a Café and towels can be rented on site.

If you prefer to shop, you can do so in the Discovery Mall or in one of the many small shops with super choice and low prices. Do you want to go out at night, then you have plenty of choice in Kuta!

 

 

Uluwatu tempel

Deze tempel met zijn unieke ligging ( bovenop een klif)  is één van de belangrijkste tempels van het eiland. Je kan deze uitstap makkelijk boeken in je hotel of in één van de reisbureautjes buiten het hotel. Wat ook mogelijk is en wat wij hebben gedaan, is een scooter huren en er gewoon naartoe rijden. Let wel op want het verkeer op Bali kan druk zijn en ze rijden zeer gevaarlijk. Als je aankomt aan de tempel zie je een buitenpoort die de vorm heeft van de vleugels van de heilige vogel Garuda. Als je naar binnen gaat zie je een beeld van een Ganecha olifant. Deze tempel is gebouwd in de 11de eeuw. Je kan hier elke avond rond 18u de Kecak dans (apendans) zien bij zonsondergang. In deze dans ‘beschermen’ de apen de tempel. Het is aan te raden een lange broek of rok aan te doen, of een sarong mee te nemen want blote benen zijn niet toegestaan in de tempel (en in geen enkele tempel trouwens). Je kan eventueel ook een sarong huren aan de tempel. Een deel van deze tempel kan je niet betreden want dat is enkel toegestaan door de lokale bevolking en bij speciale gelegenheden. Bovenaan de tempel heb je een prachtig uitzicht over de oceaan. wel opgelet voor de apen, zorg ervoor dat je zeker geen zonnebril ophebt of iets dat ze kunnen stelen want dat doen ze graag. Ze zijn er zo vandoor gegaan met een bloem die in mijn haar stak en een oorbel van mij…

 

Uluwatu temple

This temple with its unique location (on top of a cliff) is one of the most important temples of the island. You can easily book this trip in your hotel or in one of the travel agencies outside the hotel. What also is possible and what we have done, is rent a scooter and just drive to it. Pay attention because the traffic in Bali can be busy and they drive very dangerous. When you arrive at the temple you will see an outer gate that has the shape of the wings of the holy bird Garuda. When you go inside you see an image of a Ganecha elephant. This temple was built in the 11th century. You can see the Kecak dance (monkey dance) at sunset every evening at 6pm. In this dance the monkeys ‘protect’ the temple. It is advisable to wear a pair of trousers or a skirt, or to bring a sarong, because bare legs are not allowed in the temple (and in any temple by the way). You can also rent a sarong at the temple. You can not enter a part of this temple because that is only allowed by the locals and on special occasions. At the top of the temple you have a beautiful view of the ocean. Pay attention to the monkeys, make sure you do not wear sunglasses or something they can steal because they like to do that. They went away like that with a flower that stuck in my hair and an earring from me …

Ubud

Ubud de culturele hoofdstad van Bali is omgeven door de mooie  rijstterrassen en heuvels. Beneden aan de heuvels vind je riviertjes die populair zijn vanwege de rafting die je er kan doen. Wij zijn hier met de scooter vanuit Kuta naartoe gereden maar je kan dit ook als excursie boeken in je hotel of in de reisbureaus buiten het hotel. Ubud bestaat uit een verzameling van dorpen waarvan vele kunstenaarsdorpen, je kan hier dus prachtige dingen kopen van schilderijen tot houtbewerking of zilver. In het centum heb je ook een markt waar allerlei kunstwerken en souvenirs verkocht worden. Verder zijn er enkele zeer goede restaurantjes en Spa’s waar je je lekker kan laten verwennen.

Wij gingen vooral naar Ubud om naar het Monkey Forest te gaan. Dit is een bos waar honderden apen wonen die je van dichtbij kan bewonderen en er bevinden zich ook enkele mooie tempels. Verder is er een mooi park om rond te lopen en leuke foto’s te maken. Je hebt de Pura Dalem met een mooi paviljoen met deuren in houtsnijwerk. Verder heb je ook nog de badtempel met een eigen bron en de Pura prajapati dit is de begrafenistempel waar ook enkele begraafplaatsen zijn. Let wel op voor stelende apen want ze stelen werkelijk alles wat ze te pakken kunnen krijgen. Raak ook nooit een aap aan ook niet als ze op je springen want ze durven bijten. Als je zelf niets doet en ze gewoon laat doen gaan ze vanzelf weg en bijten ze niet. Nadat je het bos hebt bezocht kan je nog wandelen langst de Monkey Forest Road waar je nog leuke souvenirs kan kopen.

 

Ubud

Ubud the cultural capital of Bali is surrounded by the beautiful rice terraces and hills. Down hill you will find rivers that are popular because of the rafting that you can do there. We have driven here with the scooter from Kuta but you can also book this as an excursion in your hotel or in the travel agencies outside the hotel. Ubud consists of a collection of villages with many artists villages, so you can buy beautiful things from paintings to woodwork or silver. In the center you also have a market where all kinds of artworks and souvenirs are sold. There are some very good restaurants and Spas where you can pamper yourself.

We went to Ubud to go to the Monkey Forest. This is a forest where hundreds of monkeys live that you can admire from nearby, and there are also some beautiful temples. There is also a nice park to walk around and make pictures. You have the Pura Dalem with a beautiful pavilion with door woodcarvings. Furthermore, you also have the bath temple with its own spring and the Pura prajapati a burial temple where are also some cemeteries. Watch out for stealing monkeys because they really steal everything they can get. Never touch a monkey even if they jump on you because they dare to bite. If you do not do anything yourself and just let them, they automatically leave and do not bite. After you have visited the forest you can walk the Monkey Forest Road where you can buy some nice souvenirs.

Bali zoo

In Bali zoo park wonen meer dan 350 dieren. Het is een tropisch park waar je uren kan rondwandelen. Er zijn ook enkele shows te zien met vogels, en er is ook de mogelijkheid om bepaalde dieren te voederen en te strelen. Je ziet dat de dieren er goed verzorgd worden en niets tekort komen. Sommige verblijven van de dieren vond ik persoonlijk wel wat te klein. Maar tegenover andere plaatsen in Azië is dit zeker een goede Zoo. Je kan ook op olifanten rijden of ze baden en voederen, ik ben daar geen voorstander van omdat ik vind het zielig vind dus heb dit dan ook niet gedaan. Deze uitstap is zeker de moeite waard en ook met kinderen is dit zeker een aanrader!

 

Bali zoo

More than 350 animals live in Bali zoo park. It is a tropical park where you can walk around for hours. There are also some shows with birds, and there is the possibility to feed and caress certain animals. You see that the animals are well cared. I personally found some stays of the animals a bit too small. But in front of other places in Asia this is certainly a good Zoo. You can also ride on elephants or bathe and feed them. I am not in favor of it because I think it is pathetic so I do not do this. This trip is definitely worth it and also with children this is definitely recommended!

Excursie naar Nusa Lembongan

Wij reden vanuit Kuta naar Sanur waar je de boot kan nemen naar dit kleine maar mooie eiland. Dit eiland is van April tot September een populaire Surfplek omwille van de hoge golven (wel vooral voor ervaren surfers). Je vindt er ook mooie koraalriffen die de moeite zijn als je van snorkelen houd. wij huurden er een bootje om zo naar een mooie plek te gaan om te snorkelen. Wat wel opvalt is dat de bevolking op dit eiland veel armer is dan de bevolking op Bali. Ze leven hier vooral van de visvangst en de algenteelt. Hoe ze dat doen is ook te bezichtigen op het eiland, overal zie je mensen in het water met een grote bamboemand. Op straat zie je overal algenmaten liggen die er aan het drogen zijn. Wij huurden ook hier een scooter om het eiland te verkennen. Let wel op dit is enkel te doen als je een ervaren chauffeur bent want de weg is niet zo goed en op sommige plaatsen is er zelfs geen weg. Eens je tot boven op de berg van het eiland bent gereden heb je een prachtig uitzicht over het hele eiland. Verder zijn er op het eiland ook mangroves. Hou je het liever rustig dan kan je ook wat luieren of iets eten aan één van de vele restaurantjes en bars aan het strand. De meeste restaurants hebben ligstoelen aan het strand waar je gebruik van kan maken als je iets eet of drinkt. het eten is hier super goedkoop en lekker. Zeker vis proberen, die vangen ze ter plaatse en is dus super vers.

 

Excursion to Nusa Lembongan

We drove from Kuta to Sanur where you can take the boat to this small but beautiful island. This island is a popular surfing spot from April to September because of the high waves (especially for experienced surfers). You will also find beautiful coral reefs if you like snorkeling. We rented a boat  to go to a nice place to snorkel. What is striking is that the population on this island is much poorer than the people in Bali. They mainly live here from fishing and algae cultivation. How they do that is also to see on the island, everywhere you see are people in the water with a large bamboo basket. On the street you can algae sizes that are drying. We also rented a scooter to explore the island. Please note that this is only possible if you are an experienced driver because the road is not so good and in some places there is no road. Once you have driven up to the mountain of the island you have a beautiful view over the whole island. There are also mangroves on the island. If you prefer to keep quiet, you can also laze or eat something at one of the many restaurants and bars on the beach. Most restaurants have sun loungers on the beach that you can use if you eat or drink something. the food here is super cheap and tasty. Definitely try fish, they catch them on the spot and are therefore super fresh.

pulau Serangan (schildpaddeneiland)

Ongeveer 500 m van de kust vanuit Sanur of Benoa kan je met een bootje naar dit eiland komen.Op Pulau Serangan bevind zich een zeeschildpadden kwekerij. Het doel van deze kwekerij is om de dierensoort te beschermen omdat die met uitsterven is bedreigd. Schildpaddenvlees is namelijk heel hard in trek in Azië. Je kan er de dieren voederen en aaien. Verder kan je er iets drinken en op de foto met een aantal vogels en vleermuizen.

 

pulau Serangan (turtle island)

About 500 m from the coast from Sanur or Benoa you can come to this island by boat. On Pulau Serangan there is a sea turtle nursery. The purpose of this nursery is to protect the animal species because they are threatened with extinction. Turtle meat is in fact very popular in Asia. You can feed and pet the animals. You can also drink something and go on the photo with a number of birds and bats.

 

 

Pura Tanah Lot

Deze tempel die gewijd is aan de zeegoden ligt bovenop een rots en is enkel te bereiken bij laag water. Op de tempel bevind zich een grot met een ‘magische bron’. Tanah lot is één van de drukst bezochte tempels op Bali , je bent er dus niet alleen en dat merk je ook. Maar als je goed je best doet kan je toch nog enkele mooie foto’s maken zonder dat er te veel volk voorstaat. Wij hebben deze uitstap overdag gedaan maar het zou ook prachtig zijn om deze tempel te bezoeken bij zonsondergang. Bij hoog water is deze tempel volledig omringt door water wat een prachtig uitzicht geeft. De tempel zelf mag enkel betreden worden door gelovigen anders kan je de tempel enkel bezichtigen vanuit een stukje strand dat ervoor ligt. Wanneer we deze tempel bezochten was het hoog water dus konden we niet tot aan de tempel.

Tanah Lot is makkelijk te bereiken vermits Bali niet zo groot is, wij zijn met de scooter tot hier gereden. Als je vanuit Kuta komt kan je gewoon de weg langst het strand volgen, er de weg staat ook overal duidelijk aangegeven.

 

Pura Tanah Lot

This temple dedicated to the sea gods lies on top of a rock and can only be reached at low tide. On the temple there is a cave with a ‘magic source’. Tanah lot is one of the most visited temples in Bali, so you are not alone and you also notice it. But if you do your best you can still take some nice pictures without too many people. We did this trip during the day but it would also be wonderful to visit this temple at sunset. At high water this temple is completely surrounded by water which gives a beautiful view. The temple itself may only be entered by believers or you can only see the temple from beach in front of it. When we visited this temple it was high water so we could not go to the temple.

Tanah Lot is easy to reach since Bali is not that big. If you come from Kuta you can just follow the road along the beach, the road is clearly marked everywhere.

 

Tirta Empul Temple

Deze tempel is één van de heiligste tempels op het eiland. Je vindt hier drie binnenplaatsen met mooie altaren en openbare baden. Net als bij de andere tempels is het water hier ook ‘magisch’ en komen mensen hier vanuit het hele eiland naartoe om er in te baden. De bron zou zijn ontstaan toen de god Indra de aarde doorboorde om een bron te maken met Amerta (een levenselixir), dat onsterfelijkheid garandeerde. Nadat ze hun offergaven hebben neergelegd gaan de mannen en de vrouwen in aparte baden. Zeker de moeite om te doen!

 

 

Tirta Empul Temple

This temple is one of the holiest temples on the island. You will find three courtyards with beautiful altars and public baths. As with the other temples, the water here is also ‘magical’ and people come here from the whole island to bathe in. The source would have arisen when the god Indra pierced the earth to make a source with Amerta (a life elixir), which guaranteed immortality. After they have deposited their offerings, the men and women go into separate baths. Definitely worth the effort!

 

Dit waren ze dan de hoogtepunten van onze reis naar Bali! We hebben ook nog de Gunung Batur bezocht wat zeker ook de moeite is, maar vermits er die dag super veel mist was en we bijna niets konden zien en dus ook geen foto’s konden maken heb ik deze niet in de lijst gezet. Maar wij gaan zeker nog terug naar Bali en hopen dan dat we deze vulkaan toch nog kunnen bezoeken met betere weersomstandigheden!

 

 

This were the highlights of our trip to Bali! We also visited the Gunung Batur which is certainly worth it, but there was a lot of fog and we could hardly see anything and therefore could not take any pictures so I did not put them on the list. But we will definitely go back to Bali and hope that we can still visit this volcano with better weather conditions.

 

 

Lots of love,

Vanessa

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *