(English below) Singapore is een land in Zuidoost Azië dat tussen Maleisië en Indonesië ligt. Het is een zeer klein land en het heeft ook geen andere dorpen of steden.Het land telt 5 miljoen inwoners. Verder is Singapore een zeer mooi, welvarend en proper land. Omdat het een vrij strenge regelgeving heeft  is het een veilige stad om te wonen en te werken. Er wonen dan ook duizenden expats van over de hele wereld. Wat ik wel opmerkelijk vond was dat je voor bijna alles een boete kan krijgen bijvoorbeeld als je iets op straat gooit, eet in de metro of met je fiets op het voetpad rijd kan dat je gemakkelijk duizenden  euro’s kosten.

 

Singapore is a country in Southeast Asia that lies between Malaysia and Indonesia. Singapore is a very small country and has no other villages or cities. The country has 5 million inhabitants. Singapore is also a very beautiful and clean country. Because it has quite strict regulations, it is a safe city to live and work. That’s why thousands of expats from all over the world live in Singapore. What struck me most was that you can get a fine for almost everything, for example if you throw something on the street, eat in the subway or ride your bike on the footpath it can easily cost you  thousands of euros.

Wat te doen in Singapore!

Wij verbleven in Chinatown omdat het een zeer goede ligging heeft en je van daaruit makkelijk alle dingen kan zien dat Singapore te bieden heeft. Ik ben spijtig genoeg ziek geworden tijdens deze reis en heb dus niet kunnen doen wat ik in eerste instantie allemaal wou doen maar ik heb er dan toch het beste van gemaakt. Ons hotel lag pal in de Foodstreet van Chinatown wat ik wel ideaal vond omdat vlak voor het hotel leuke terrasjes en eetstalletjes te vinden waren. Ik moet zeggen dat dit al de leukste Chinatown is dat ik tot nu toe gezien heb. Het eten in Singapore is van zeer hoge kwaliteit en de straten zijn super proper.

 

 

wat to do in Singapore!

We stayed in Chinatown because it has a very good location and from there you can easily see all the things Singapore has to offer. Unfortunately I got sick during this holiday and have not been able to do what I initially wanted to do but I did make the best of it. Our hotel was right in the Foodstreet of Chinatown which I thought was ideal because in front of my hotel you could find nice terraces and food stalls everywhere. I must say that this is already the nicest Chinatown I have seen so far and also the cleanest. The food in Singapore is of very high quality and the streets are super clean.

 

zoals je ziet op de foto’s is Chinatown zeker een bezoekje waard.

 

As you can see in the photos Chinatown is definitely worth a visit.

 

De volgende dag gingen we naar Gardens By the Bay dat op ongeveer een kwartier rijden ligt van Chinatown. Dit is een park van 101 hectare groot dat bestaat uit een futuristisch bos van grote metalen bomen. Naast het park vind je ook de Botanic gardens met daarin de national Orchid garden. Het doel van dit park is om de levenskwaliteit te verhogen door het verbeteren van groen en fauna in de stad. De metalen bomen “supertrees” zijn tussen de 25 en 50m hoog. Ze zijn uitgerust met milieuvriendelijke technologieën die de ecologische functie van bomen nabootsen: fotosynthese. Wij gingen er naartoe in de late namiddag omdat het dan toch nog licht genoeg was om foto’s te maken maar als de zon ondergaat zijn de “supertrees” ook verlicht wat prachtig is om te zien. Er wordt ook elke avond een show opgevoerd waarbij de bomen van licht veranderen op de maat van de muziek die er bij wordt gespeeld, echt prachtig.

 

The next day we went to Gardens By the Bay which is about a quarter of an hour drive from Chinatown. This is a 101-hectare park consisting of a futuristic forest of large metal trees. Next to the park you will also find the Botanic gardens with the national Orchid garden. The purpose of this park is to improve the quality of life by improving green and fauna in the city. The metal trees “supertrees” are between 25 and 50 meters high. They are equipped with environmentally friendly technologies that mimic the ecological function of trees: photosynthesis. We went there in the late afternoon because it was still light enough to take pictures but when the sun goes down the “supertrees” are also illuminated which is beautiful to see. There is also a show every night where the trees change light to the beat of the music that is played, really beautiful.

Dit is zeker een Must Do wanneer je naar Singapore gaat. De botanical garden en de Orchid garden hebben we spijtig genoeg niet kunnen zien omdat ik echt te ziek was maar ik kom zeker nog terug om die te zien want ik ben er zeker van dat deze ook de moeite zijn.

 

This is definitely a Must Do when you go to Singapore. Unfortunately we have not been able to see the botanical garden and the Orchid garden because I was really too ill, but I will definitely come back to see them because I am sure that these are also worthwhile.

 

Als laatste gingen we naar Little India wat een paar metrostops ligt van Chinatown. Zelf vond ik Little india niet zo leuk als Chinatown en had ik er meer van verwacht maar er zijn wel enkele leuke gebouwen te zien. Het was vooral minder levendig dan Chinatown vond ik dan.

 

Finally we went to Little India which is a few metro stops from Chinatown. I did not like Little India as much as Chinatown and I expected more of it but there are some nice buildings to see. It was especially less lively than I thought.

 

Dit waren de hoogtepunten van ons verblijf in Singapore. Er is natuurlijk nog veel meer te zien in deze stad maar ik was behoorlijk ziek en we hadden we maar 3 dagen in Singapore. Ik kom zeker terug  want ik zou heel graag nog meer zien van dit mooie land.

 

These were the highlights of our stay in Singapore. There is of course much more to see in this city but like I said I was pretty sick and we only had 3 days in Singapore. I will definitely come back because I would really like to see more of this beautiful country.

 

 

Lots of love,

Vanessa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *